Sušenie dreva

Parma

 

Na výrobu nášho nábytku používame len sušené drevo. Aby sa dvere a zásuvky aj spojenia ozdobných výplní nedeformovali a nemenili rozmer, vlhkosť dreva musí byť dovedená na úroveň 12-15% a aj menej. Nesprávne vysušené drevo môže spôsobiť neskoršie problémy pri používaní nábytku. Preto vynakládame všetko úsilie, aby vyrábaný nami borovicový nábytok bol najkvalitnejší, a každý zákazník bol spokojný s našim dreveným nábytkom.


Miesto sušenia
.

Suchý a málo vlkhý vzduch vyžaduje aj suchý podklad. Aby sme takýto podklad získali je možné podklad posypať tukom alebo štrkom. Betonové podklady je potrebné vykonať s miernym sklonom, aby voda mohla odtekať. Je potrebné dať pozor aj na skladovanie drevených odpadkov v blízkosti prírodnej sušiarne, pretože sú oni živnou pôdou pre huby, a týmto môžu ohrozovať sušené drevo. V smere vetra nesmú sa nachádzať žiadne prekážky v podobe stien budov, plotov. Stôs reziva sa umiestňuje na základ s výškou cca 50 cm. Základ stosu dreva (stoh) musí byť presne vodorovne vyrovnaný.


Aké podmienky sú vhodné pre sušenie dreva
?

Drevo je materiál, ktorého vlhkosť sa snaží dosiahnuť rovnováhu s vlhkosťou prostredia tj. vzduchu, v ktorom sa nachádza. Sušiť by sa malo za určitých podmienok:

  • vzduch musí mať nízku relatívnu vlhkosť,
  • zvýšenú teplotu prostredia,
  • správnu cirkulácia vzduchu.

 

Drevo je možné sušiť na voľnom priestranstve tzv. prirodzené sušenie, a následne v špeciálnych sušiarniach získavajúc týmto cieľovú vlhkosť.


Ochrana stohov pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.

Príliš rýchlo schnúce drevo môže popraskať a týmto spôsobom bude nepoužívateľné na ďalšie spracovanie. Preto nesmie sa ho umiestňovať na mieste vystavenom na priame slnečné svetlo. Dážď spôsobuje vstrebávanie drevom zbytočnej vlhkosti. Najlepším miestom na skladovanie dreva je otvorená hala, ktorá zaisťuje optimálne podmienky pre prirodzené sušenie dreva.


L
išty medzi vrstvami dosiek.

Priehradky zaisťujú voľné prúdenie vzduchu medzi sušenými doskami. Čím sú lišty hrubšie tým odstupy medzi doskami sú väčšie, a týmto sa zlepšuje aj samotná cirkulácia vzduchu. Lišty majú priemerne hrúbku 30 cm. Príliš široké priehradky sťažujú sušenie, zatiaľ čo príliš úzke by mohli nechať odtlačky na sušenom dreve a teda aj stopy na prvkoch vrchných dosiek, dverí alebo zásuviek borovicového nábytku.


Špeciálne sušarne

Čas sušenia na voľnom priestranstve pre jednotlivé druhy dreva.

Druh dreva

Doba sušenia (dní)

borovica

smrek

mahagón

javor

jaseň

buk

orech kráľovský

dub

60 – 20090 – 20060 – 15050 – 20060 – 20070 – 20070 – 200

100 – 300

Uvedený čas sušenia je uvedený pre konečnu vlhkosť 20%. Konečné spracovanie dreva je však možné začať až po dosiahnutí vlhkosti na úrovni 10%. Takúto vlhkosť je možné získať len pri použití odborného zariadenia.


Cirkulácia vzduchu v sušičke
.

Čerstvý vzduch je vtlačený do sušičky, ktorý sa následne mieša s už zohriatým vzduchom a voľne prúdi cez stôs ohriateho vzduchu. Drevo, ktoré je ešte vlhké sa snaží dosiahnuť hygroskopickú rovnováhu s okolím a dáva späť zvýšok vlhkosti prúdiacemu vzduchu. Trysky sušičiek striekajú vodnú paru prispôsobujúc podmienky a rýchlosť sušenia podľa druhu dreva. Je to nutné kvôli tomu, že drevo ktoré je uložené vonkajšie vysychá rýchlejšie ako to vo vnútri stohu. Senzory celý čas kontrolujú vlhkosť dreva. Je to úplne automatizovaný proces a nevyžaduje zásah žiadnej osoby. Celé sušenie prebieha podľa počítačového programu nastaveného pre konkrétnu dávku reziva.

Rýchlosť sušenia je maximálizovaná a je vhodná pre daný druh dreva vďaka čomu na povrchu dreva nevznikajú žiadné praskliny a nábytok sa nikdy nebude zosychať.


Kondenz
čné a vákuové sušenie.

Vlhký vzduch je smerovaný do zariadenia na sušenie, kde vodná para sa skvapalňuje a následne sa osušený vracia späť do sušičky, kde odoberá od dreva zvýšok vlhkosti.

Vákuové sušenie je založené na umiestnení dreva vo vákuových komorách, kde sa vodná para rýchlejšie dostáva z dreva.


Záver.

Prasknutia, ktoré môžu vzniknúť pri príliš rýchlom sušení sú nevratným procesom. Preto to nepripúšťame, a náš nábytok vyrabáme len z optimálne vysušeného a vybraného dreva. Pozývame vás do predajne dreveného nábytku a pozrieť si našu úplnú ponuku.